Tag: Thành công

Người giàu có khác nhau về ý tưởng, khác nhau về quy trình và thậm chí là cách tư duy của họ cũng không...

Hãy thôi ngủ nướng và học ngay 9 thói quen này! Bạn sẽ thấy sự thay đổi tích cực trong 1 tháng tới. Những thành...

Nhiều người trong chúng ta ngộ nhận rằng làm việc chăm chỉ đồng nghĩa với hiệu quả công việc cao. Chỉ một vài người...

Ngày nay, có rất nhiều khóa học kỹ năng mềm, các chương trình hội thảo nhằm khơi dậy một thái độ sống tích cực...