Tag: Khách hàng

Cải thiện mối quan hệ giữa sales và khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Khi mối quan hệ giữa 2 bên đã...

Bán hàng là một quá trình giao tiếp hai chiều giữa người bán và người mua. Người bán muốn bán cái mình có. Người...