Công thức viết tiêu đề chung của các copywriter xuất sắc nhất mọi thời đại

0
93

Câu tiêu đề chính là yếu tố quan trọng nhất trong một quảng cáo, một bài viết, đó là điều không có gì đáng bàn cãi. tương tự thế, tiêu đề cũng là yếu tố quan trọng trong một email. Có đến 80% hay nói cách khác là 4/5 kết quả thành công hay thất bại của một email phụ thuộc vào việc bạn thể hiện điều gì và thể hiện như thế nào ở tiêu đề email này.

Chỉ một thay đổi trong câu tiêu đề: thêm bớt 1 dấu câu, thêm bớt 1 từ, thay đổi thứ tự 1 từ, … đều có thể nâng cao lượng phản hồi hay tỉ lệ email, tỷ lệ click  lên gấp nhiều lần.

Dưới đây là những công thức tạo nên những câu tiêu đề hiệu quả. Những phương pháp này đã được tìm ra sau quá trình nghiên cứu những tác phẩm của các copywriter xuất sắc nhất mọi thời đại:

 • Bắt đầu câu tiêu đề bằng từ “Giới thiệu”.
 • Dùng những từ ngữ mạnh mẽ, khẳng định sự hứa hẹn “tin nóng”, “đáng ngạc nhiên”, “đơn giản”, “cơ hội cuối cùng”, “nhanh chóng”, …
 • Xưng hô “bạn” – một từ thiết yếu trong câu tiêu đề.
 • Đừng lo lắng khi  viết một câu tiêu đề dài hơn chuẩn thông thường.
 • Sử dụng những từ ngữ mang tính chất thông báo, giới thiệu.
 • Bắt đầu câu tiêu đề bằng từ “Mới”.
 • Thêm những thông tin về ngày tháng vào câu tiêu đề của bạn.
 • Đề cập đến giá trong câu tiêu đề.
 • Đề cập đến giảm giá hay chiết khấu trong tiêu đề.
 • Đề cập đến một lời mời chào đặc biệt.
 • Đề cập đến một món miễn phí.
 • Cung cấp một thông tin giá trị.
 • Bắt đầu bằng từ “Phương pháp”.
 • Bắt đầu bằng từ “Làm thế nào”.

Đây là những công thức chung nhất, nhưng không có nghĩa là nó ít quan trọng. Sự thật là bạn sẽ thấy được giá trị to lớn của nó nếu bạn nhận được ra rằng rất nhiều câu tiêu đề thành công đều dựa theo qui tắc cơ bản này. Hãy liên tục thử nghiệm, thử nghiệm, tạo ra ít nhất 10 câu tiêu đề, sau đó chọn ra 3 câu tiêu đề tốt nhất.

Chúc bạn có những câu tiêu đề thành công!

TVQ sưu tầm!

email

Bình Luận

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY