About Văn Quang

Tôi là Trần Văn Quang – Thích đọc sách, web và internet marketing, thích viết và chia sẻ, truyền động lực. Hay nghe nhạc sáo trúc, tiếng anh, dancer.